DIENSTEN

Grondige kennis van, en voeling met de financiële markten.

Informatieverwerking

Trade Consulting Solutions is een innoverend informatieverwerkend bedrijf pur sang, dat zich onderscheidt van andere spelers door haar grondige kennis van, en voeling met de financiële markten. Dagelijks analyseren wij wisselkoersen, grondstoffen, rentes, beursindexen, en volgen we nauwgezet nieuws en ontwikkelingen op wereldvlak op, die het sentiment en trends in de financiële markten kunnen bepalen.

Wij verzamelen al deze informatie en puren hier een visie uit, die onze klanten helpt om beter in te spelen op de variabele segmenten in hun bedrijfsproces, en die voor fluctuaties kunnen zorgen in de uiteindelijke bedrijfsomzet.

We leveren concreet, korte en krachtige informatie aan op maat, en naargelang de gewenste tijdspanne van de klant.

Daarnaast geven we actief begeleiding via onze twitter-account die enkel toegankelijk is voor klanten, waar we doorheen de dag duiding geven over nieuws dat net uitkomt en zo uitzonderlijke opportuniteiten kan bieden voor onze klanten.

Doorlichting

Met de continue veranderingen op de financiële markten, en met de veranderende regels waar banken rekening mee houden omtrent de producten die ze aanbieden, is het nooit slecht om eens stil te staan bij uw huidige indekkingsstrategie. Klopt uw huidige strategie nog met de huidige workflow en het huidig sentiment op de financiële markten?

TCS bekijkt het volledige bedrijfsproces en brengt alle blootstellingen in kaart waar prijsfluctuaties de omzet kunnen gaan beïnvloeden. We stellen vervolgens een gamma aan producten en strategieën voor waaruit u als klant kan kiezen, en begeleiden u in de keuze omtrent welke het beste bij uw bedrijfsfilosofie past.
Wij leveren een draaiboek af dat u aan uw financiële instelling kunt overhandigen, en waar zij verder mee aan de slag kunnen. Op deze manier wordt uw omzet des te beter beveiligd tegen prijsfluctuaties en onzekerheden van buitenaf.

Wisselkoersen

Bij  de almaar meer toenemende internationale handel, word je als bedrijf vroeg of laat geconfronteerd met een andere valuta dan de euro. Gezien een wisselkoers vrij rap en soms vrij hevig kan reageren op een gebeurtenis, kan dit soms verstrekkende gevolgen hebben voor de winstmarges en prijsstabiliteit.

TCS helpt je om alles in kaart te brengen en er vervolgens een strategie op te enten waar jij je als beslisser goed en zeker bij voelt, maar die ook meerwaarde betekent voor de omzet van je bedrijf.

Renterisico

Bij een overname of investering is men soms genoodzaakt een krediet af te sluiten. Onvermijdelijk komt daar de vraag bij of je best voor vaste rente of vlottende rente kiest.

TCS helpt je graag met het volledige dossier te bekijken en op basis van jullie eisen en behoeftes een strategie en draaiboek uit te werken waarmee je bij verschillende financiële instellingen kan gaan aankloppen om een vergelijkbaar voorstel te bekomen.

Op vraag van de klant kunnen wij ook altijd aanwezig zijn bij een gesprek met de financiële instelling omtrent deze materie en de eventuele verdere afhandeling van het dossier doen.


Bij een overname of investering in een ander land waar een andere munt dan de euro van toepassing is, wordt het vrij complex om zowel het renterisico als ook het valutarisico te gaan afdekken.

TCS help u met alle risico’s in kaart te brengen en naar waarde te bepalen qua impact voor de bedrijfsresultaten. Ook hier werken we alles in detail uit en geven we een draaiboek met een strategie mee dat vervolgens door uw gekozen financiële instelling gemakkelijk kan gevolgd worden als leidraad.

Grondstoffen

Bepaalde prijsschommelingen in grondstoffen kunnen rechtstreeks of onrechtstreeks impact hebben op uw bedrijfsresultaten.

Ook hier helpt TCS u met de verschillende risico’s in kaart te brengen, op dezelfde manier als we doen met wisselkoersen en rentes. Ook op dit vlak zoeken we voor u de beste manier om u in te dekken tegen marktschommelingen en beter te begrijpen welke achterliggende dynamieken er heersen die de prijs van een bepaalde grondstof bepalen.

Opleiding en vorming

Nood aan een opfrissing over een bepaald onderwerp aangaande financiële markten? Een uiteenzetting nodig over wat de huidige trend is op vlak van de wereldeconomie? Is je bedrijf een nieuwe afzetmarkt aan het bestuderen waar een andere valuta dan de euro gehanteerd wordt?

TCS verzorgt verschillende Interactieve sessies, opleidingen en gastlezingen die volledig op maat kunnen gemaakt worden. Afhankelijk van het onderwerp dat je aanreikt, wordt alles mooi in kaart gebracht en wordt via de actualiteit uitgelegd wat de impact kan zijn voor de toekomst.

Ook voor (hoge) scholen en universiteiten is dit mogelijk. We zitten samen met de docent om de inhoud te bespreken en zo een heel praktijkgerichte sessie uit te werken met concrete voorbeelden uit het werkveld. Op deze manier zien studenten de theorie direct omgezet in praktijk via concrete casussen.

MiFID / Suitability

Met de komst van de nieuwe MiFID-regels, word je als bedrijf verplicht om een examen of vragenlijst correct op te lossen, alvorens je een bepaald product mag handelen met een financiële instelling.

TCS helpt je met een korte theoretische opleiding over desbetreffend product, gevolgd door enkele concrete voorbeelden. Na deze korte opleiding, ben je perfect in staat om de voorgelegde vragenlijst van je financiële instelling op te lossen.

Arbitrage en geschillen

Leer je graag arbitreren tussen verschillende financiële instellingen? Of is er een discussie omtrent een afgesloten transactie of modaliteit van een bepaald product?

TCS staat voor u klaar om te bemiddelen en tot een gepaste oplossing te komen.

Wat kan ik voor u betekenen?

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tijdens de kantooruren of op afspraak.
website door geselle.be